Samarbejde med distriktsbørnehaverne

Samarbejdet

På Horsens Byskole modtager vi hvert år kommende børnehaveklassebørn d. 1. maj i det skoleår, hvor de skal begynde i børnehaveklassen i august måned. For personalet på skolen er det en helt særlig tid hvert forår, hvor vi får lov til at tage godt imod vores nye børn og forældre.

De voksne, der er tilknyttet rød tråd, som er overgangen fra børnehave til skole, er pædagoger fra SFO'en og pædagoger fra distriktsbørnehaverne. Pædagogerne har oparbejdet et godt og udviklende samarbejde, og skolen har en gennemgående tovholder tilknyttet rød tråd, hvilket giver kontinuitet og udvikling i det pædagogiske arbejde.

Børnehavebørnene og især storbørnsgrupperne kommer jævnligt på besøg på Horsens Byskole til forskellige arrangementer - både faglige og sociale. Her kan bl.a. nævnes besøg på læringscenteret samt højtlæsning i børnehaverne med skolebørn, der kommer på besøg. 

Hvert år fra omkring midt i september er de kommende skolebørn en del af et projekt med Horsens Byskole og ”musik til alle” - musikskolen. Musikprojektet forløber over 10 uger og afsluttes med en stor koncert for forældre og børn på skolen.

Mål for samarbejdet

Mål for det pædagogiske samarbejde:

  • Der laves en fælles årsplan mellem skole, SFO og børnehave, hvor læring og børnenes kendskab til skolen især er i fokus det år de kommende skolebørn starter i skole.
  • Den fælles sprogpolitiske handleplan mellem skole og dagtilbud skal understøtte børnenes sproglige udvikling og sikre videndeling, tiltag og samarbejde i overgangen fra børnehave til skole.
  • Både børnehaveklasseledere og pædagoger skal være en del af overgangen fra børnehave til skole.
  • Børnene får en tryg og rolig indførsel i skolens og SFO'ens kultur og dagsrytme.
  • Børnene lærer at benytte skolens faciliteter – hal, gymnastiksal, udearealer m.m.
  • Børnene bliver mere læringsparate.
  • Børn og forældre får et godt kendskab til skolen, og skolen får et godt kendskab til børnehaverne.