Horsens Byskoles Specialtilbud

Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder

På Horsens Byskole har vi en fuld specialklasserække fra 0.-10. klassetrin. Det er et tilbud alle kommunens skoler kan få visiteret børn til. For at komme i specialklassen skal barnet indstilles til visitation gennem skolens leder og en medarbejder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

De børn der bliver visiteret til specialklasserækken er oftest kendetegnet ved, at de på en lang række områder er sent udviklede i forhold til deres jævnaldrende. Børnene kan være socialt skrøbelige og har ofte behov for et specialpædagogisk tilbud til at skabe læring, trivsel og i sidste ende personlig mestring i samspil med omgivelserne.

Formålet med vores specialklasser er at skabe trygge rammer, hvor elevens faglige, personlige, praktiske, fysiske og sociale udvikling understøttes. Med udgangspunkt i barnets egne ressourcer, potentialer og udviklingsmuligheder skal han eller hun udfordres på sit eget niveau og opleve succes, så tilliden til egne muligheder vokser. Det er et mål, at eleven på sigt opnår at være så selvhjulpen som muligt.

Klikker du på overskrifterne herunder kan du læse lidt mere om vores specialklassetilbud.