Pædagogiske visioner

Vision

Horsens Byskole er skole for alle børn i skoledistriktet, hvor vores afsæt er et tæt samarbejde med områdets daginstitutioner og elevens forældre.

Med udgangspunkt i Horsens Kommunes værdier: Helhed, Resultat, Respekt og Kvalitet møder vi eleverne med ambitiøse forventninger til skolegangen. Det er skolens ambition, at undervisningen i høj grad sker i læringsmotiverende omgivelser og i samskabelse med det omkringliggende samfund.

Vi arbejder ud fra ”Fælles læring – stærkere resultater”, og vi har specielt fokus på læring, trivsel, personlig mestring og samskabelse.

Vi ønsker at skabe grobund for markante faglige udfordringer og optimale betingelser for positiv udvikling og vækst for den enkelte elev og fællesskabet. Derfor arbejder lærerne i PLF (professionelle læringsfællesskaber), hvor de systematisk arbejder med diverse former for data med henblik på at øge elevernes læring, trivsel og personlige mestring.

Vi vægter, at eleverne indgår i forpligtende fællesskaber, hvor medansvar for egen og kammeraters trivsel og læring er væsentlig. Hver elevs særlige behov og potentiale søges udviklet og tilgodeset i fællesskabet, gennem udstrakt differentiering og høj fleksibilitet i valget af organisationsformer. Vi er ambitiøse på alle børns vegne – og arbejder frem imod, at de skal blive så dygtige som overhovedet muligt.

Med brug af alle former for moderne teknologi ruster vi eleverne til den globaliserede verden, der bliver deres virkelighed. Elevernes læring forstås som en aktiv, kreativ og innovativ proces, hvor drivkraften er elevernes undren, begejstring, motivation og engagement.

Vi har fokus på ”Uddannelse og Job”, og samarbejder med ungdomsuddannelserne om at udvikle Horsens Byskoles elevers faglighed og personlig mestring, så de bliver studie- og uddannelsesparate  klædt på til at møde deres fremtid. 

De 6 delvisioner

I tillæg til vores overordnede vision har vi også udarbejdet 6 delvisioner, der tydeligere uddyber hvordan vi arbejder på Horsens Byskole.

Du kan læse de 6 delvisioner her.

Mål og værdier

Her finder du et dokument med en oversigt over vores mål og værdier. 

Plakaten er inddelt i 4 overskrifter, der bevæger sig fra et overordnet, landsdækkende niveau til helt konkrete mål og tiltag for Horsens Byskole.