Læringscentret

Skolens tre Læringscentre bruges flittigt hver dag. Vores elever kan frit låne både skøn- og faglitteratur med hjem, og alle klasser har faste bibliotekstimer, hvor børnene får hjælp til at finde en bog de har lyst til at læse.

Læringscentret kan tilbyde meget mere end kun bogudlån. Vores læringscenter koordinatorer kan bl.a. hjælpe med læringsressourcer, læse- og læringsstrategier samt vejledning til målstyret og synlig læring og de tilbyder sparring til forløb i den daglige undervisning.

Læringscentret er også ofte omdrejningspunkt for tværfaglige projekter, fx kan vi nævne krimimessen som afholdes hvert år i samarbejde med Fængslet. Vi har også haft stor succes med "cross-age undervisning", hvor ældre elever har undervist yngre i et emne, det kunne fx være robotprogrammering. Der kommer også børn i frikvartererne, som søger ro til at sidde og læse eller fordybe sig i et emne, enten alene eller i mindre grupper. 

Vores læringscentre er åbne hver dag fra kl. 8.00-14.00.