Mellemtrin

4.-6. klasse

Mellemtrinnet er for børn i 4.-6. klasse, vi har mellemtrinsklasser på alle tre afdelinger. På Fussingsvej er der 2-3 klasser på hvert klassetrin og på Lindvigsvej og Kildegade er der 1-2 klasser på hvert klassetrin. 

Da børnene bliver samlet på Fussingsvej fra 7. klasse arbejder vi målrettet på at børnene lærer hinanden at kende på tværs af matriklerne. Derfor er der indlagt nogle fælles dage i løbet af året, hvor klasserne mødes og samarbejder på tværs om et tema. Derudover er alle vores 6. klasser intensivt sammen i ca. 3 uger, hvor de skriver og øver forestillingen til årets skolefest for indskoling og mellemtrin.

En varieret skoledag

Ud af huset

Læring og teknologi