Indskoling

0.-3. klasse

På Horsens Byskole begynder barnets skolegang med en tæt dialog med forældrene om barnets ressourcer og kompetencer. Vi lægger vægt på et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem skole og hjem. 

Samarbejdet bygger på gensidig tillid, åbenhed, forståelse og respekt for hinandens roller og situation. Samarbejdet omfatter alle aspekter af barnets udvikling - samt fællesskabet omkring klassens liv - og det forudsætter en aktiv og ansvarlig indsats fra både os som skole og jer som forældre.

Eleverne skal i dagliglivet på skolen opleve, at de i et trygt og overskueligt skolemiljø kan lære, få gode oplevelser og være en betydningsfuld del af et fællesskab.

Børn skal blive så dygtige som de kan

Vi arbejder på fællesskabet og tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, behov og interesser. Vi vægter at eleverne - alene og i samarbejde - kan opbygge viden, så de bliver uddannelsesparate.

Eleverne skal gennem egne erfaringer og varierende arbejdsmetoder opbygge og styrke deres egen personlige mestring. Vi vil styrke det enkelte barns selvværd, robusthed, nysgerrighed, kreativitet og lysten til at lære. Derfor tilrettelægges skoledagen så elevernes aktive deltagelse og indflydelse på egen læring sker igennem målstyring. 

Vi vægter at eleverne lærer at arbejde selvstændigt, sætte egne mål og vurdere egne indsatser. Læringsaktiviteterne og undervisningen skal udfordre eleverne på alle niveauer. Det sker så eleverne både bliver stimuleret fagligt, følelsesmæssigt, fysisk og socialt, så de opbygger en tro på egne muligheder og påtager sig ansvar for sig selv og fællesskabet.

Tidlig læsning

En varieret skoledag

Bevægelse i hverdagen

Udeskole